Na vrh stranice

Naknada za gospodarenje ambalažnim otpadom

Prema načelu Proširene odgovornosti proizvođača i prema Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15) obaveza Proizvođača (čl .6) je da ispuni ciljeve gospodarenja otpadnom ambalažom razmjerno količini ambalaže proizvoda koje je stavio na tržište, uplatom naknade za gospodarenje na račun Fonda na način propisan Uredbom (NN 97/15).

Količina ambalažnog otpada – nedostatak informacija

Zbog raznolikosti proizvoda i njihove brojnosti, proizvođači često nisu u mogućnosti doći do podataka o točnoj količini koju stavljaju na tržište te stoga  nisu sigurni kolika je njihova obveza plaćanja naknade.

Uslugom „Mjerenje ambalaže” i primjenom specijaliziranog softwarea u mogućnosti smo uz visoku točnost procijeniti količinu ambalaže koju proizvođač stavi na tržište tijekom godine.

Želite li saznati više o našim uslugama?

Katarina Jerbić

Voditeljica odjela ZO i ZNR