Na vrh stranice

Papir i karton

 

Papira ima oko 30% u našem otpadu. Moguće je reciklirati sve vrste novina, karton, papirnate i kartonske vrećice, papir za pisanje i ambalažu od papira i kartona i to do 7 puta.
Reciklažom 1 tone uredskog papira uštedimo 4.200 kW električne energije, 32.000 l vode, 74% se manje zagađuje okoliš i spasili smo 17 stabala.


Vrste i karakteristike

Osnovne vrste i značajke otpadnog kartona i papira s kojima se najviše susrećemo:

 • Mješoviti papiri i karton (sortirani)
  Mješavina papira različite kakvoće i kartona; sadrže najviše 40% novina i časopisa

 • Valoviti papir i karton iz supermarketa
  Upotrijebljena ambalaža od papira i kartona koja sadrži najmanje 70% valovitih ploča, a ostatak su čvrste ploče i papir za zamatanje

 • Stari valoviti spremnici
  Korištene kutije i listovi valovitog kartona različitih karakteristika

 • Sortirani grafički papir za uklanjanje boje
  Sortirani grafički papir iz kućanstva, novine i časopisi, minimalno 40% od svakog. Postotak reciklažno neispravnog papira i kartona trebao bi se s vremenom smanjiti na maksimalno od 1,5%. Stvarni postotak bit će dogovoren između kupca i prodavatelja.

Želite li saznati više o nama?

Kontaktirajte nas!

Napišite nam e-mail ili nas nazovite