Na vrh stranice

Gospodarenje otpadom

Glavna je djelatnost tvrtke Interzero organizacija sakupljanja i zbrinjavanja neopasnog i opasnog otpada.
S uredima u Zagrebu, Šibeniku i Splitu, vršimo uslugu na području cijele Republike Hrvatske.

Neopasni i opasni otpad

Tvrtka Interzero d.o.o. ovlaštena je za posredovanje u zbrinjavanju otpada i prijavljena u Očevidnik MZOPU (rješenje MZOPU RH r.b. 0008; Klasa 351-02/13-23/61). Poslujemo u skladu s hrvatskim pravnim propisima: Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN br. 23/14) te Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN br. 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11 i 126/11, 38/13, 86/13).

Prema potrebi, za ispunjavanje usluge klijentima osiguravamo adekvatne spremnike i kontejnere za skladištenje i prijevoz otpada.

Cilj nam je postići ekološki što prihvatljiviji način zbrinjavanja ili reciklaže te ekonomski najprihvatljivije rješenje za klijenta.

Želite li saznati više o nama?

Kontaktirajte nas!

Napišite nam e-mail ili nas nazovite