Na vrh stranice

Propisi

ZAKONI

PRAVILNICI

 • Pravilnik o gospodarenju otpadom
  Narodne novine 81/20
   
 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
  Narodne novine 88/15, 78/16, 116/17, 14/20, 144/20
   
 • Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
  Narodne novine 111/15
   
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
  Narodne novine 50/15, 56/19
   
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
  Narodne novine 113/16
   
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom
  Narodne novine 99/15
   
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
  Narodne novine 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13
   
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim  vozilima
  Narodne novine 125/15, 90/16, 60/18, 72/18, 81/20
   
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
  Narodne novine 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19, 07/20
   
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida
  Narodne novine 117/14
   
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije
  Narodne novine 22/19
   
 • Pravilnik o gospoadrenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima
  Narodne novine 103/14
   
 • Pravilnik o građevnom otpadu koji sadrži azbest
  Narodne novine 69/16
   
 • Pravilnik o katalogu otpada
  Narodne novine 90/15
   
 • Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
  Narodne novine 117/14
   
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša
  Narodne novine 03/22
   
 • Pravilnik o termičkoj obradi otpada
  Narodne novine 75/16
   
 • Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
  Narodne novine 57/10
   
 • Pravilnik o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora
  Narodne novine 12/18

UREDBE

 • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom  
  Narodne novine 50/17, 84/19
   
 • Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima 
  Narodne novine 105/15, 57/20
   
 • Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima
  Narodne novine 112/15
   
 • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
  Narodne novine 97/15, 07/20, 140/20
   
 • Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom 
  Narodne novine 69/06, 17/07, 39/09
   
 • Uredba o odgovornosti za štete u okolišu
  Narodne novine 31/17, 50/20

ODLUKE

 • Odluka o donošenju Plana i sprječavanja nastajanja otpada od hrane RH 2019-2022
  Narodne novine 61/19
   
 • Odluka o izmjenama nakanda u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama 
  Narodne novine 40/15, 57/20
   
 • Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima
  Narodne novine 95/15, 57/20