Na vrh stranice

Propisi

 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom
  Narodne novine 94/13

 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
  Narodne novine 130/05

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
  Narodne novine 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13

 • Pravilnik o gospodarenju otpadom
  Narodne novine 23/14, 51/14, 121/15, 132/15

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
  Narodne novine 42/14, 48/14, 107/14,139/14

 • Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
  Narodne novine 117/14

 • Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama
  Narodne novine 40/15

 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
  Narodne novine 50/15

 • Naputak o glomaznom otpadu
  Narodne novine 79/15

 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
  Narodne novine 88/15, 78/16

 • Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže
  Narodne novine 88/15

 • Pravilnik o katalogu otpada
  Narodne novine 90/15

 • Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima
  Narodne novine 95/15

 • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
  Narodne novine 97/15

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom
  Narodne novine 99/15

 • Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
  Narodne novine 105/15

 • Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
  Narodne novine 111/15

 • Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima
  Narodne novine 112/15

 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
  Narodne novine 114/15

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
  Narodne novine 125/15, 90/16

 • Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest
  Narodne novine 69/16

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
  Narodne novine 113/16